Velúr

Francúzsky výraz pre vlasové tkaniny. Ide o látky so vzpriameným alebo položeným vlasom.