Valcovanie za sucha

Krok v spracovaní kože. Vo valcovom sude sa koža obracia na sucho, teda bez vody, a tým zmäkčuje. Výsledkom je mimoriadne mäkká kvalita kože s príjemným, plným úchopom. Najznámejším druhom brúsenej kože je koža napa.