Tampónovanie

Krok spracovania kože, pri ktorom sa koža pretrie farbiacim roztokom a vyvýšené miesta na povrchu sa zafarbia.