Svetlostálosť

Hodnotenie stálosti farieb textílií na dennom svetle. Svetlostálosť je klasifikovaná na stupnici od 1 do 8, pričom 1 je najslabšie svetlo a 8 je najsilnejšie. Pozoruje sa zreteľná zmena vzoru a farby vo vzťahu k typovému sfarbeniu.