18/7-2/8 infolinka pracuje v obmedzenom režime, objednávky vybavujeme priebežne. Showroomy sú otvorené štandardne.

PUR pena

Polyuretány (PU, skratka DIN: PUR) sú plasty alebo syntetické živice, ktoré vznikajú polyadičnou reakciou diolov alebo polyolov s polyizokyanátmi. Na výrobu flexibilných polyuretánových (PUR) pien sa v presne definovanom pomere používajú kvapalné základné suroviny polyalkoholy, skrátene polyoly, a polyizokyanáty, skrátene izokyanáty. Polyadícia znamená: Alkohol (polyol) a izokyanát, dve organické zlúčeniny, sa kombinujú v procese chemickej reakcie za vzniku molekúl s dlhým reťazcom (makro). Prímes vody vedie k tvorbe CO2, čo spôsobuje penenie zmesi a vývoj bunkovej štruktúry peny.