Modul

Inak nazvaný element sedačky – je to jeden kus resp. dielec z ktorého sa sedačka skladá. Kombináciou modulov sa vytvárajú zostavy.