Studená pena

Je polyuretán (PU alebo PUR) vyrobený z izokyanátov a polyfunkčných alkoholov (polyolov). Studená pena je tiež označovaná ako HR pena (vysoká pružnosť), pretože môže byť vyrobená s vyššou pevnosťou v tlaku ako bežná horúca pena.