Stálosť pri otieraní

Označenie pre odolnosť farby nábytkových látok voči odieraniu alebo krvácaniu (zafarbeniu) na iných textíliách. Hodnotenie sa vykonáva v 5 úrovniach (čísla stálosti), kde úroveň "5" znamená veľmi vysokú stálosť pri otieraní a úroveň "1" znamená veľmi nízku.