Relaxačné kreslo

Všeobecný termín pre stoličku s funkciami, ako je nastavenie polohy chrbta alebo nôh. Polohy je možné nastaviť ručne alebo motoricky.