Otvorené šitie

Typ zošitia kedy zostáva časť zadnej strany viditeľná. Používa sa pri čalúnení v koži a korigovanej koži.