Odvápňovanie

Pri odvápňovaní sa mechanicky uložené a chemicky viazané chemikálie na vápnenie neutralizujú a premieňajú na ľahko rozpustné soli, ktoré sa vypláchnu pri následnom plákaní alebo praní kože.