Odolnosť proti oderu

Odolnosť proti oderu udáva trvanlivosť poťahovej látky a zisťuje sa v teste oderu.