Kovanie

Prvky, ktoré ponúkajú miesta pôsobenia síl na určité, väčšinou veľkoplošné, relatívne mäkké materiály alebo slúžia aj ako dekorácia. Na čalúnenom nábytku umožňujú zmeny sklonu, výškovej a hĺbkovej nastaviteľnosti, otáčanie, natáčanie, zmeny uhlovej polohy a vysúvanie.