Fungicídna úprava

Chemická úprava textílií na ochranu pred napadnutím hubami.